Hendelser og reaksjoner

Sentrale begreper

Umiddelbare reaksjoner


Noen av de vanligste umiddelbare reaksjonene er

  • sjokk, forvirring, uvirkelighetsfølelse, sterke følelsesmessige reaksjoner eller fravær av følelser
  • tristhet, frykt, sinne, maktesløshet, selvbebreidelse, benektelse
  • kroppslige reaksjoner som hjertebank, hyperventilering, svetting, frostanfall, skjelving, kvalme og svimmelhet
  • tilbaketrekning, hyperaktivitet, hukommelsessvikt eller total utmelding fra situasjonen

Den umiddelbare sjokkreaksjonen kan beskytte mot å bli overveldet av den nye, brutale virkeligheten. Situasjonen oppleves ofte uvirkelig. I noen situasjoner kan det ta lang tid å avklare om det er overlevende eller døde etter en ulykke eller katastrofe. De rammede vil da kunne oppleve kaos og uvisshet fram til situasjonen er avklart. Slike hendelser kan føre til en aktivering av kroppens beredskap, både psykisk og fysisk. Dette kan resultere i stressreaksjoner som kan variere i intensitet og uttrykksform. De umiddelbare reaksjonene viser seg ofte i løpet av det første døgnet eller de første dagene. Reaksjonene vil normalt sett dempe seg raskt etter at krisen er avklart eller over.