Hendelser og reaksjoner

Sentrale begreper

Reaksjoner over tid


De fleste som rammes av kriser, ulykker og katastrofer vil oppleve at de umiddelbare reaksjonene avtar og at man kommer ut av krisen uten et varig svekket funksjonsnivå. Hos et mindretall vil imidlertid reaksjonene kunne vedvare eller bli sterkere over tid.

Eksempler på reaksjoner som kan vedvare eller utvikle seg over tid

 • angst, bekymring
 • skyldfølelse, selvbebreidelse og bebreidelse av andre
 • irritasjon og sinne
 • søvnvansker
 • vansker med konsentrasjon og hukommelse, læringsvansker
 • sosial tilbaketrekking, vansker i kontakt med venner og familie
 • endret oppfattelse av seg selv og andre, endret selvfølelse
 • tristhet, savn, lengsel, håpløshet og depresjon  
 • påtrengende minner og tanker om det som har skjedd
 • grubling
 • unngåelse av det som minner om det som har skjedd
 • økt skvettenhet, vaktsomhet, uro, tretthet, vondt i kroppen
 • eksistensiell krise knyttet til opplevelsen av hvem jeg er, hvem andre mennesker er, verdensbildet, Gud og meningen med livet 

Faktorer som kan øke intensiteten og varigheten av reaksjoner

 • tidligere psykiske vansker og sårbarhet
 • eventuelle tidligere traumer eller tap 
 • presseomtale av hendelsen
 • langvarige rettsaker og granskninger
 • identifiseringsarbeid 
 • politiske prosesser

Faktorer som kan redusere intensiteten og varigheten av reaksjoner

 • høy grad av opplevd kontroll
 • personlighetstrekk som optimisme, høy grad av selvtillit
 • tro på egen evne til å påvirke situasjoner
 • evne til fleksibel tilpasning
 • evne til å finne mening
 • evne til å fremme egne interesser
 • avstand til hendelsen og at den har begrenset varighet og intensitet
 • ikke tap av nær familie, bolig