Hendelser og reaksjoner

Sentrale begreper

Kompliserte sorgreaksjoner


Man antar at omtrent ti prosent av alle som opplever tap kan utvikle kompliserte sorgreaksjoner. Tallet vil være høyere for de som mister barn og når dødsfallet skjer ved plutselig og voldsom død, som terror, katastrofer og selvmord.

Forskere og klinikere som arbeider med sorg beskriver den vanligste formen for komplisert sorg som forlenget eller kronisk sorg. Sorgen har da en høy intensitet og varighet og preges av en vedvarende lengsel etter den døde. I tillegg vil noen få traumatiske etterreaksjoner som hindrer en normal sorgprosess. En tredje variant er det som kalles bortskjøvet eller utsatt sorg, noe man spesielt ser hos barn og unge mennesker.[3]

Symptomer på komplisert sorg

  • sterk følelse av ensomhet og lengsel etter den avdøde
  • sterkt sinne eller bitterhet relatert til dødsfallet
  • følelse av at livet er tomt eller meningsløst uten den avdøde, og vansker med å gå videre i livet
  • føler seg sjokkert, lamslått, omtåket eller følelsesmessig nummen
  • sterk følelsesmessig eller fysisk aktivering når man blir konfrontert med tapet
  • unngåelse av mennesker, steder eller ting som kan minne om tapet

 

Noen med kompliserte sorgreaksjoner vil ha behov for behandling. Oppfølging og behandling av sorg og kompliserte sorgreaksjoner blir omtalt under oppfølging.