Hendelser og reaksjoner

Kilder til fordyping


Tittel

Forfatter

Kategori

År

www.ung.no

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Nettside

 

Håndtering av påtrengende minner og tanker

Dyregrov, Atle

Selvhjelp

2011

Hvordan takle omgivelsene?

Dyregrov, Atle

Selvhjelp

2008

Få bedre søvn

Dyregrov, Atle

Selvhjelp

2010

Selvhjelpsmetoder

Dyregrov, Atle

Selvhjelp

2010

Søsken etter krybbedød

Dyregrov, Atle

Fagartikkel

 

Barns deltakelse i ritualer

Dyregrov, Atle

Fagartikkel

 

Sorg hos barn

Dyregrov, Atle

Fagartikkel

 

Å skape mening i det meningsløse

Dyregrov, Atle

Fagartikkel

 

Komplisert sorg

Dyregrov, Atle

Fagartikkel

 

Utøya 22.juli 2011 – Senfølger for etterlatte foreldre

Dyregrov, Kari og Kristiansen, Pål

Fagartikkel

2015

Hjelp med traumatiske ettervirkninger

Gjerstad, Rolf

Selvhjelp

2008

Ettervirkninger: Varighet og omfang. Hvor lenge og hvor omfattende?

Gjerstad, Rolf

Fagartikkel

 

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente (IS- 1022)

Helsedirektoratet

Veileder

 

Når de minste sørger

LUB (Landsforeningen for uventet barnedød)

Selvhjelp

 

Til deg som har mistet noen i selvmord

LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) og RVTS

Selvhjelp

2008

www.selvmord.no

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Nettside

 

www.nkvts.no

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Nettside

 

Hva skal vi si til barn om selvmord?

Raundalen, Magne

Fagartikkel

2008

www.rvts.no

Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Nettside

 

www.krisepsykologi.no

Senter for krisepsykologi

Nettside

 

Publikasjoner fra prosjektet «Etterlatte etter Utøya terroren 2011»

Senter for krisepsykologi

Liste over publikasjoner

 

Pelle og de to hanskene

Vinje, Kari

Barnebok

1999