Vikarlegens tidsklemme

Vikarlegens tidsklemme


Ernst K. er en eldre mann som kommer til sin halvårlige kontroll etter et hjerteinfarkt for noen år siden. Nå møter han den unge vikarlegen. Mot slutten av en litt for lang konsultasjon kommer det noen ekstrabestilllinger. Her er det flere mulige utganger.Alternativ 1
Alternativ 2

---