Tøffe tak for Elise

REFLEKSJON


Refleksjonsspørsmål

På bakgrunn av den konsultasjonen du har sett på oppfordrer vi deg eller dere til å reflektere. Nedenfor finner du/dere noen spørsmål som kan danne utgangspunktet for en slik refleksjon.

Vær oppmerksom på at det ikke finnes noe «fasitsvar» på disse refleksjonsspørsmålene. Det er også mulig at du eller dere har andre tanker rundt denne konsultasjonen enn det som tar utgangspunkt i refleksjonsspørsmålene. Ta gjerne opp disse temaene:

  • Hva taler for og hva taler mot at det er rett å skrive ut sovetabletter eller angstdempende medisiner til Elise i denne situasjonen?
  • Hvilken betydning har hennes stress /angst i denne situasjonen?
  • Burde legen introdusere denne løsningen ?
  • Burde ikke Elise kunne bli tilbudt sovetabletter eller annen medisin på sykehuset?