Tøffe tak for Elise

KLINIKK

Behandling av søvnvansker, akutt og kronisk


Før behandling med vanedannende legemidler iverksettes, skal ikke-medikamentelle tiltak og evnt. annen legemiddelbehandling av smerter, angst og søvnløshet vurderes i tråd med gjeldende retningslinjer. Vurderingen skal gjøres i samarbeid med pasienten..

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer
har utarbeidet veilednings- og informasjonsmateriell


---