Tøffe tak for Elise

KLINIKK

Krisereaksjoner


Angst er ofte en naturlig reaksjon på vanskelige livssituasjoner og kriser. En god samtalepartner som gir råd og støtte kan være nok til å komme over en krisereaksjon. Innsovningsvansker går i mange tilfeller over av seg selv uten bruk av tabletter. I mange tilfeller kan angstproblemer mestres uten bruk av legemidler.

Støttepreget oppfølging av fastlegen kan være et godt trygghetsskapende tiltak. Tilby oppfølging og avtal gjerne flere timer framover. Pasienten vil føle seg møtt og den ikke uvanlige ensomhetsfølelsen vil kunne reduseres.

Likevel kan slike legemidler være til god hjelp i en kort periode (2-4 uker) hvis man har store angst- eller søvnproblemer.
---