Tøffe tak for Elise

KLINIKK

Dilemmaer ved forskrivning


Det kan være en krevende avveining om man skal forskrive vanedannende legemidler til pasienten eller ikke. Noen ganger er forskrivningen grei, andre ganger mer problematisk. Erfaring som fastlege kan komme godt med.

(Video: Ingjerd Guldal)