Tøffe tak for Elise

KLINIKK

Viktige elementer i pasientinformasjon


Ved indikasjon for opioidbehandling av langvarige ikke-kreftrelaterte smerter, anbefales det å rekvirere ett opioid i lavest effektive dose.Bruken av opioider kan være indisert og kan være god behandling

(Video: Jørgen G. Bramness)