Tøffe tak for Elise

FARMAKOLOGI

Riktig dose


De fleste benzodiazepiner og z-hypnotika har en bratt dose-responskurve. Det fører til at det som er rett dose for en kan være en for høy dose for en annen og en for lav dose for den tredje. Snakk derfor med pasienten om hans eller hennes erfaringer med bruk av den dosen han eller hun får. Kanskje skal dosen justeres.

(Video: Jørgen G. Bramness)