Tøffe tak for Elise

FARMAKOLOGI

Benzodiazepiners og z-hypnotikas bivirkninger


Rekvirent skal informere pasienten om mulige bivirkninger av legemiddelet. Det bør også snakkes om toleranseutvikling, abstinens og risiko for avhengighet. En pasient som skal slutte med et benzodiazepin eller z-hypnotikum kan under nedtrappingen oppleve en rekke abstinenssymptomer. Intensitet og forekomst av symptomene vil variere betydelig fra pasient til pasient avhengig av hvilken dose pasienten har brukt, varigheten av bruken og hvor raskt nedtrappingen skjer. Ved nedtrapping av benzodiazepiner og z-hypnotika er det viktig at legen informerer pasienten om de mange ulike symptomene som seponering av benzodiazepiner og z-hypnotika kan gi.

Om bivirkninger i Helsedirektoratet Nasjonal faglig veileder vanedannende legemidler:
(Video: Jørgen G. Bramness)