Tøffe tak for Elise

FARMAKOLOGI

Z-hypnotika


Z-hypnotika er ikke benzodiazepiner, men likhetene mellom benzodiazepinhypnotika og z-hypnotika er likevel større enn forskjellene dem i mellom.(Video Jørgen G. Bramness)