Tøffe tak for Elise

FARMAKOLOGI

Valg av preparat


I nasjonal faglig veileder er det en preparatoversikt og ekvipotens av benzodiazepiner og z-hypnotika:
---