Tøffe tak for Elise

FARMAKOLOGI

Varighet før fare for tilvenning


Ved jevnlig bruk av vanedannende stoffer vil man kunne oppleve at effekten avtar når legemiddelet tas i uendret dose over tid, eller at man må øke dosen for å få samme effekt. Toleranse oppstår relativt raskt for benzodiazepiner / z-hypnotika, ofte i løpet av få uker. Toleranse inntrer gjerne først for den søvngivende virkningen, senere for den angstdempende virkningen. Det er noe uenighet om i hvilken grad det oppstår full toleranse for den angstdempende virkningen.
---