Tøffe tak for Elise

KOMMUNIKASJON

Partnerskap


Synes legen at situasjonen er vanskelig kan du være sikker på at pasienten synes situasjonen er enda vanskeligere. Mange vanskelige reiser krever at man reiser med pasienten og ikke kjemper mot pasienten. Framfor å gjøre konsultasjonen til en kamp bør man søke å gjøre den til et samarbeid eller partnerskap.


Begrepet ”partnerskap” beskriver stemningen i konsultasjonen. Legen og pasienten skal sammen finne ut hva som er problemet og hva som er målet med konsultasjonen og behandlingen. Selv om legen styrer samtalen skal det ikke være en manipulerende, men en utforskende relasjon. Pasienten er ekspert på seg, på sin situasjon og ofte på mer, mens legen kan noe om sykdom og behandling (inkludert legemidler). Forskning rundt tilfriskningsprosesser viser at det er mange ulike veier ut av problematisk legemiddelbruk. Utallige pasienthistorier om tilfriskning viser at det å bli hørt på sin personlige komponent er avgjørende for endring. Vær klar over at partnerskap beskriver stemningen i samtalen, noe legen skal søke å oppnå. Det er jo stadig slik at legen sitter med «makten» i det som alltid blir en asymmetrisk relasjon. Men om legen er klar over dette og bruker sin makt og posisjon til å sette seg empatisk inn i pasientens situasjon er mye oppnådd for å øke opplevelsen av partnerskap.