Tøffe tak for Elise

KOMMUNIKASJON

Aksept og empati

Det å få til noe sammen med pasienten kan av og til være frustrerende for legen. Ting går ikke helt som planlagt. F.eks. kan man ha avtalt at pasienten ikke skal søke å få forskrevet vanedannende legemidler på legevakt, men så har pasienten likevel søkt legevakten og fått dette. Du føler deg lurt og sviktet. Kanskje kan det å akseptere situasjonen framfor å kjempe imot den føre til at den blir lettere å bære?


Aksept innebærer respekt og anerkjennelse av pasientens vanskelige situasjon og pasientens ambivalens i forhold til å skulle endre noe ved den. Men man vil ha vanskeligere for å endre seg om man ikke føler seg akseptert. Med aksept for hvem man er og hva man står for vil sjansene for bedring og endring øke. Ønsket om endring sammen med aksept for nåværende situasjon kan synes som et paradoks. Å gå inn i dette paradokset er viktig og samtidig krevende for leger. Paradokset synliggjøres i det at pasienten på tross av anbefalinger alltid har et valg om noe annet. Dette valget må anerkjennes og aksepteres.

Empati er et annet ord som bør beskrive behandlerens innstilling. Medfølelse handler om aktivt å forsøke å fremme den andres velferd, ved å prioritere pasientens behov og lete etter hva som er best for denne. Det handler om å ønske å forstå og respektere pasientens erfaringer. Om å være til stede for pasienten og se dennes verdier og styrker, men også dilemmaer, plager og problemer.