Tøffe tak for Elise

KOMMUNIKASJON

Lytt til pasienten som ressurs


Pasienter som bruker for mye rusmidler kan oppleves som et problem i helsevesenet. Men både i forhold til den enkelte pasienten og i forhold til å skaffe seg kunnskap om rusmiddelsituasjonen blant de som sogner til behandlingsstedet kan det være at pasienten også må ses på som den ressursen hun eller han er. Det å snakke interessert om hva pasienten bruker og hva som er vanlig å bruke kan gi verdifull informasjon.

(Video: Jeanette Rundgren, Michel Mateos og Vidar Hårvik intervjues av Ragnhild Elin Thoner)