Tøffe tak for Elise

JUSS

Varseltrekantens betydning.

Varseltrekant betyr at medikamentet kan gjøre en trett og uoppmerksom og det nedsetter kjøreferdighetene. En varseltrekant er ikke ensbetydende med at bilkjøring er forbudt, men det skal vises spesiell oppmerksomhet. Veitrafikkloven pålegger personer å la være å kjøre bil når de er påvirket av trafikkfarlige legemidler.