Når alt har gått galt

KOMMUNIKASJON

Nytte vs problemer


Hva er best for pasienten på kort og lang sikt? Hvordan veie pasientens nytte av legemiddelet opp mot mulige negative konsekvenser? Selv om et vanedannende legemiddel kan være problematisk på lang sikt og kan ha et høyere skadegivende potensial enn andre legemidler (fall- og trafikkulykker), er ikke dette god nok grunn til å la være å rekvirere i en gitt situasjon. En for restriktiv rekvireringspraksis kan hindre riktig og nødvendig behandling. Likeledes kan en for liberal rekvireringspraksis føre til problemer. Helsetjenesten må erkjenne at vanedannende legemidler brukes med de fordeler og ulemper det innebærer.