Legevakt i knipe

Legevakt i knipe


Som vanlig travelt på legevakta, pasienter på løpende bånd. Neste pasient er Kjell H., 44 år. Han uttrykker behov for smertestillende. Situasjonen utvikler seg raskt til å bli ganske ubehagelig.