Hva er autismespekterforstyrrelse?

Styrkeområder

Mercedes-Benz 600 S pullman, fra 1966.
Foto: Pedro Ribeiro Simões, Flickr (CC BY 2.0)

Når vi nå har gått gjennom hovedvanskeområdene for personer med ASF skal vi også fokusere på disse personenes styrker. Det at personer med ASF kan være overopptatt av sine interesser kan også sees på som en styrke. Enkelte utvikler ekstreme ferdigheter innenfor sitt interessefelt i form av utpreget teoretisk kunnskap om temaer, tekniske og avanserte ferdigheter innen spesifikke ferdighetsområder eller kunnskap om temaer/nisjer som få andre, kan eller vet mye om. Mange mennesker med ASF er presise i sin kommunikasjon, er punktlige i forhold til å overholde avtaler, er ærlige og er nøyaktige i sin utførelse av ulike oppgaver/plikter – spesielt ser man dette hos personer med Asperger syndrom og høyt fungerende autisme.Dette er styrkeområder som kan være nyttige i opplærings- og yrkessammenheng.

Det at mennesker med ASF i større grad fokuserer på detaljer, fremfor helhet, gjør at mange har kapasitet til å legge merke til spesifikke detaljer i ulike situasjoner. Det finnes mange eksempler på personers ekstreme hukommelse knyttet til spesifikke detaljer som var til stede i en tidligere erfart situasjon – denne styrken forekommer også hos en del av personene med både ASF og utviklingshemming.

Å insistere på likhet og rutiner kan også være en styrke, eksempelvis i en arbeidssituasjon. Mange personer med ASF arbeider med de samme arbeidsoppgavene dag etter dag, år etter år uten tilsynelatende å bli lei av dem. Enkelte personer med ASF har det aller best dersom de kan være på jobben hver dag, hele året!

Det er dog viktig å tilby varierte arbeidsoppgaver og variasjon i aktiviteter på fritiden for personer med ASF, for de fleste setter også pris på dette.