Hva er autismespekterforstyrrelse?

Rituell og tvangspreget atferd

Fem fyrstikker.
Foto: Martin Fisch, Flickr (CC BY SA 2.0)

Hos en del personer med ASF ser man ofte rituell og tvangspreget atferd. Eksempler på rituell atferd kan være ulike motoriske bevegelser som ikke har noen spesiell funksjon eller hensikt, sortering av objekter på linje etter farge og størrelse, å medbringe “faste” objekter til ulike aktiviteter selv om objektene ikke skal benyttes under aktiviteten, sjekke skuffer og skap ved enhver anledning for å holde oversikt over at diverse eiendeler er plassert på plassen sin, uttale repetitive ord og fraser i forbindelse med spesifikke sosiale situasjoner/samhandlingssituasjoner, påkledning etter en fast og ikke-logisk rekkefølge og ulike rituelle handlingskjeder i forbindelse med gjennomføring av spesifikke hverdagssituasjoner.

Det forekommer også tvangspregede atferder hos en del personer med ASF. Eksempelvis er noen opptatt av å drikke alles “skvetter” som er igjen etter et felles måltid, spise opp alt som er servert på asjetten – til tross for at porsjonen er for stor, gå på do etter alle pauser - uavhengig av om personen har et reelt behov for å gå på do, røyke opp alle sigarettene som finnes i røykpakka, ta på blanke/skinnende objekter eller uttale ulike vokale fraser med forventning om å få samme vokale respons fra lytteren, uavhengig av om personen kjenner vedkommende eller ikke.