Hva er autismespekterforstyrrelse?

Fleksibilitet og rigiditet

Et barn løper i trapp.
Foto: Tuncay, Flickr (CC BY 2.0)

Vansker med fleksibilitet i tanker og atferd/rigiditetsvansker

De aller fleste mennesker ønsker å holde oversikt og struktur på hverdagen sin. Allerede i spedbarnsalderen starter vi (med hjelp av våre foreldre) å innarbeide rutiner eller vaner for hverdagslivet vårt. Vi våkner og står opp til noenlunde samme tid hver dag, vi spiser faste måltider, kler på oss på samme måte, pusser tenner og lærer tidlig å gå på toalettet når vi må. Etter hvert som vi vokser opp får vi et rikere atferds repertoar som i stor grad preges av rutiner og likhet; vi kjører den samme veien til jobb, ser de samme tv-programmene, spiser middag til noenlunde samme tid, vasker huset til samme tid på samme ukedag osv. Vi tenker vanligvis på rutiner som gode hjelpemidler som hjelper oss å holde orden i livene våre. Vi har imidlertid ikke noen vansker med å endre på dem hvis det er naturlig, nødvendig, eller når det er bedre tilpasset til andres behov eller forventninger. Hvis rutinene og interessene våre gjør at livene våre blir vanskeligere, mindre sosialt inkluderende, plagsomme eller skadelige så søker vi kanskje hjelp eller behandling for å endre dette.

Mange mennesker med ASF har store begrensninger i sin atferd og sine interesser. Mange er uvanlig opptatt av at ting må gjøres på akkurat samme måte og i akkurat samme rekkefølge, og de mestrer ikke brudd i sine rutiner slik vi gjør. Uro, aggresjon, engstelighet og tvangspreget fastlåsthet ved overganger fra en situasjon til en annen, og ved uforutsette hendelser er kjent. For eksempel kan enkelte ha vansker med å skifte klær slik at de er tilpasset årstidsoverganger, vær og temperaturforhold, eller problemer med å i det hele tatt skifte tøy. Matvanene kan være svært begrensede slik at de i enkelte tilfeller medfører helserisiko ved ensidig og ikke tilstrekkelig næringsrikt kosthold. Enkelte skaper store utfordringer ved sosial deltakelse ved å insistere på at andre må si og gjøre ting på helt bestemte måter og et helt bestemt antall ganger hver gang personen ber om det. I tillegg til å være en stor utfordring for personen selv skaper slike forhold også stor uro og belastning for familie og andre nærpersoner. Dette er eksempler på store fleksibilitetsvansker eller potensielt helseskadelig rigiditet.

Ett av diagnosekriteriene ved ASF er personens særinteresse(r) eller overopptatthet av et tema eller et objekt. Interessene trenger ikke å være “sære” og avvikende i seg selv, men har ofte uvanlig intensitet eller krever uvanlig mye tid og ressurser hos personen. De ferdigheter og den kunnskap personene tilegner seg i forbindelse med interessene kan også være uvanlige i måten de etableres på, for eksempel som "absolutt gehør" i musikk hvor det er tilstrekkelig for en person å høre et musikkstykke én gang (auditiv styrke) for å kunne spille det samme stykket helt perfekt selv, eller uvanlig hukommelse for matematikk/tall (komputasjons styrke), geometri/arkitektur (visuell styrke) eller lignende. En person med ASF kan ha en eller flere særinteresser.

Det forekommer naturligvis også særinteresser som er snevre og spesielle – og disse vil kunne kalles “sære” eller avvikende på bakgrunn av selve tematikken eller interessefeltet. Eksempler på dette kan være; overopptatthet av tekniske spesifikasjoner på gressklippere, bygging av legoklosser i fast mønster (nonfigurativt), pugging av vareplasseringer på varer i et varehus, eller utpreget detaljkunnskap om rutetider på lokale busser i byer personen aldri har vært og ikke har noen planer om å reise til.

Begrenset interessefelt

Video uten lyd


Hva er autisme?

Engelsk tale. Filmen er laget av Dwaynne Way fra Wales, som selv har ASF.