Sensorisk belastning og hverdagsvansker

Styrkeområder

Bruk av styrkeområder (spesialinteresser) hos personen kan påvirke hverdagen positivt. Nyere forskning viser et mer positivt og nyansert syn på spesielle interesser og kunnskapsområder hos mennesker med autisme. Aktiv bruk av styrkeområder i opplæring og daglig omsorg kan potensielt påvirke hverdagen på en positiv måte hos personer med autisme og deres nærpersoner.

Togstasjon.
Foto: Telmo32, Flickr (CC BY ND 2.0)