Sensorisk belastning og hverdagsvansker

Sensoriske dysfunksjoner

Mann i byen.
Foto: Reinis Traidas, Flickr (CC BY ND 2.0)

Sensorisk dysfunksjon  er en vanske som forekommer særlig ofte hos mennesker med ASF og som kan skape store problemer både for personen selv og for omgivelsene.

Slike sansevansker kan lett overses hos mennesker med begrenset selvinnsikt og verbal uttrykksevne.

Kunnskap om sensorisk dysfunksjon er derfor viktig for både familien, kommunale tjenesteytere og andre som tilbringer tid sammen med mennesker med autisme. 

Et lite innblikk i hvordan lyder og stimuli blir for overveldende for en liten gutt med ASF

(lyd, ingen tale)

Sensorisk «overload» simulering (lyd, engelsk tekst)