Sensorisk belastning og hverdagsvansker

Oppsummering

Øre.
Foto: Simon James, Flickr (CC BY SA 2.0)

Sensorisk dysfunksjon omfatter alle sansemodaliteter – syn, hørsel, smak, lukt, berøring, smerte og likevektssans. Kjennetegn på vanskene kan være verbalt eller fysisk sinne, som angrep på nærpersoner eller ødelegging av gjenstander.

Personen kan holde seg for ørene eller øynene eller «rømme unna» lukter som oppleves som motbydelige. For nærpersoner som ikke har kunnskap om sensoriske vansker, vil reaksjonene ofte virke urimelig sterke. Intervensjoner omfatter først og fremst å avdekke vanskene. Ellers vil skjerming fra sjenerende sanseinformasjon være nødvendig ved oversensitivitet, mens tilpasset sanseinformasjon kan være nødvendig ved undersensitivitet.

  • Bakken, T.L. (2015). Utviklingshemning og hverdagsvansker. Faktorer som påvirker psykisk helse. Gyldendal Akademisk.
  • Champagne, T. (2008). The sensory modulation program for adolescents & adults. I: Champagne, T. Sensory modulation & environment. Essential elements of occupation . 3. utgave. Southampton, Massachusetts: Champagne Conferences & Consultations.
  • Green, S.A., Ben-Sasson, A., Soto, T.W. og Carter, A.S. (2012). Anxiety and sensory over-responsivity in toddlers with autism spectrum disorders; bidirectional effects across time. J Autism Dev Disord, 42,1112–1119.
  • Kerstein, L.H. (2008). My sensory book: Working together to explore sensory issues and big feelings they can cause: A workbook for parents, professionals, and children. SHAWNEE Mission: Autism Asperger Publishing.
  • Lane, A.E., Young, R.L., Baker, A.E.Z. og Angley, M.T. (2010). Sensory processing subtypes in autism: Association with adaptive behaviour. J Autism Dev Disord , 40, 112–122.
  • Owren, T. og Stenhammer, T. (2013). Når ordinære omgivelser hindrer og hemmer: sensoriske vansker hos personer med autismespekterdiagnose. Psykologi i kommunen , 5, 37–50.
  • Sand, O., Sjaastad, Ø.V., Haug, E. og Bjålie, J.G. (2006). Menneskekroppen. Anatomi og fysiologi . Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap.5.
  • Tollefsen, E. (2009). Pædagogik i fingerspidserne – berøringens betydning i arbejdet med udviklingshæmmede. SOR Rapport, juni: 20–29.