Hva er utviklingshemming

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Hvor mange?

Litt fakta skal vi ta med til slutt.

Det eksisterer forskjellige måter å beregne antallet mennesker med utviklingshemming på, og til dels kan det ha sammenheng med hvordan vi definerer utviklingshemming. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anslår av ca. 1,5 % av verdens befolkning er utviklingshemmet. Overført på norske forhold vil dette representere ca. 60.000 mennesker hvorav ca. 14 % av dem har er moderat, alvorlig og dyp utviklingshemming. Med andre ord har ca 86 % lett grad av utviklingshemming.

I følge andre forskere er det 2-2,5 % som regnes som utviklingshemmete. Her opererer man altså med et høyere antall enn WHO. Tenker man IQ alene som kriterium, vil de som har en lavere IQ enn 70 utgjøre 2,27 % av befolkningen. Men som nevnt ovenfor, IQ alene vil være for snevert grunnlag å stille en diagnose ut fra.