Utviklingshemmedes historie

Tampen brenner altså for å finne begrepet psykisk utviklingshemning i 1957. Men begrepskverna maler sakte. I et notat som diskuterer en innstilling fra Sosialdepartementet om en ny «omsorg for handikapte» i 1964, refser Munch utvalget for å operere med «det noe antikverte uttrykket – defekt» og slåss for øvrig for at «et så ubekvemt, ukjent og unorsk ord» som handikap erstattes med, ja, selvsagt psykisk utviklingshemmede for den del av de handikappede som det er dekkende for.

Men det skulle gå enda to år før Statens konsulent for åndssvakesaker, alias overlege Munch, endelig foreslo å erstatte begrepene «evneveike» og «åndssvake» med fellesbetegnelsen «psykisk utviklingshemmede». Dette ble foreslått som offentlig språkbruk i et brev stilet til Den Kgl. Norske Regjering 21.11.1966 og skulle gjelde i lover og styringsverk. Begrunnelsen var å bli kvitt det «stempling» de gamle betegnelser medførte. Følgelig ble også den tidligere åndssvakeomsorgen omdøpt til Helsevern for psykisk utviklingshemmede, for øvrig helt i tråd med den omdøping som hadde skjedd i sinnssykeomsorgen til nyordet psykisk helsevern.

Bok

Fjermeros, Halvor (2009). Åndssvak! Et bidrag til sentralinstitusjonens og åndssvakeomsorgens kulturhistorie. Oslo: Universitetsforlaget.

Nettsted

Uhørte stemmer og glemte steder - fortellinger fra utviklingshemmedes historie

Nettstedet www.institusjon.no er en del av det nasjonale innsamlings- og formidlingsprosjektet Uhørte stemmer og glemte steder – fortellinger fra utviklingshemmedes historie. Prosjektets mål er å samle inn og formidle informasjon og beretninger fra og om etterkrigstidas sentralinstitusjoner for utviklingshemmede, fra HVPU-reformen og fra utviklingen på dette området fram til i dag. Prosjektet drives av fem museer som ønsker å formidle en del av norsk historie som har berørt mange mennesker – som institusjonsbeboere, familie, naboer, venner, ansatte eller andre.

Se http://institusjon.histos.no/