Menneskeverd og menneskerettigheter

Foto: Andreas Photography

Avhumanisering - en etisk utfordring

I forhold til å forsvare menneskeverdet og likeverd mellom mennesker ligger den største trusselen i dag tendensene til å avhumanisere enkeltmennesket.

Avhumanisering kan i hovedsak skje på tre måter: demonisering, rangering og objektgjøring.