Menneskeverd og menneskerettigheter

Menneskerettighetene og mennesker med utviklingshemming

For deg som tjenesteyter overfor mennesker med utviklingshemning er det viktig å ha et avklart menneskesyn slik det kommer til uttrykk i vår kulturarv, og slik det utgjør et bakenforliggende syn for de konkrete artikler og paragrafer i menneskerettighetene.

I denne videoen møter du en engasjert og opprørt Steinar Wangen, som selv har utviklingshemning. Han har hatt et sterkt engasjement blant annet for at Norge skulle ratifisere FN-konvensjonen om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Noe Norge etter hvert også gjorde. Steinar Wangen mener at sorteringssamfunnet vi er på vei mot er i strid med Artikkel 10, Retten til liv. Han vil ha debatt om dette, og ha oss til å ta stilling.