Det gode liv - livskvalitet i hverdagen

Ord man bruker

Beretningen om Truls i butikken som du nettopp har lest, peker også på et annet moment: Hvilke ord er det vi bruker i samtale med mennesker med utviklingshemming? Kunden brukte et språk som man vanligvis bruker overfor barn.

Det kan ikke gi opplevelse av verdsetting når man snakker til voksne på den måten. Det er heller ikke vanlig å si til en voksen «Å, så flink du er», i alle fall ikke i en kassakø der alle står, fordi de er i stand til å betale. En slik bemerkning, selv om den er aldri så godt ment, vil plassere Truls som avvikende og annerledes. Det ville peke på at han var under «formynderskap», en rolle som ikke er verdsatt i vårt samfunn.

Dette peker på at språk er viktig for å skape en verdsatt rolle. Vi skal huske på at en rolle er det andre som gir en, og derfor er den som arbeider i hjemmet til mennesker med utviklingshemming i sin samhandling med dem delaktig i å gi dem en rolle eller forme en rolle. Når man snakker med voksne som har utviklingshemming, er det verdsettende for dem at en bruker et «voksent» språk, noe som ikke behøver bety at det skal være vanskelig å forstå. Ved å bruke et «voksent» språk, gir en nettopp en bekreftelse på at en betrakter den andre som en voksen.

Se på denne samtalen mellom mor og sønn, hentet fra filmen «Kabal i hjerter»:

Hva sier mors språkbruk om hennes holdning?

Mor, som helt sikkert vil det beste for sin sønn, bruker ord som «de» og «oss». Dette er ikke uvanlig når vi snakker om mennesker som er annerledes, etnisk eller funksjonsmessig. Som regel uttrykker vi da noe nedsettende, vi devaluerer. Andre uttrykk hun bruker («familien kler deg», «penger bare til snop») gir uttrykk for det samme.

Om dette var tatt ut av sin sammenheng i filmen, ville vi sitte igjen med et annet inntrykk av Kåre Morten enn det filmen ellers gir inntrykk av.

Det er også på sin plass her å peke på at det betyr mye hvordan en snakker om de en arbeider hos. Det er en rekke devaluerende begrep i omløp når det gjelder omtalen av mennesker med utviklingshemming. Dette virker inn på holdningen til de som bruker disse begrepene. Derfor bør det vel være en oppgave for de som kjenner mennesker med utviklingshemming best, nemlig de som arbeider hos dem, å ha en bevisst språkbruk og en omtale som gir dem respekt og verdsetting i samfunnet.

Tenk etter: Hvilke betegnelser, ord og uttrykk brukes om de du arbeider hos? Hvordan kan en selv bli påvirket holdningsmessig av de betegnelser som brukes?