Selvstendighet og selvbestemmelse - medvirkning og mestring


Foto: Mikkel Hegna Eknes

Medvirkning

Når brukeren skal gi sitt samtykke til et forslag fra deg eller en eller annen hjelpeinstans, handler det om medvirkning. Når brukeren selv ytrer et ønske om noe, betyr det at brukeren ønsker å medvirke. Brukermedvirkning er noe som står sterkere og sterkere i lovverket som en rettighet for brukere av tjenester har overalt.

I et etisk perspektiv er det viktig å forstå selvbestemmelsesretten og retten til brukermedvirkning nettopp som rettigheter brukerne har, og som derfor ikke kan kjøpslås om eller fratas dem.

Retten utløser din plikt til å innfri rettighetene etter beste evne. Derfor er det en feilaktig oppfatning av brukermedvirkning å gjøre det til et faglig redskap for faglige formål. Brukeren skal ikke medvirke fordi det er lærerikt, fordi det er sunt, fordi det skaper engasjement. Tenker vi slik, er det fagpersonen som fra sin høye posisjon innvilger brukeren en anledning til «aller nådigst» å få delta og medvirke. Nei, brukerens medvirkning er en rettighet og en verdi i seg selv.

Det kan gjerne være slik at god brukermedvirkning faktisk er både sunt og lærerikt som effekt, men det er altså ikke grunnen til at dette prinsippet skal praktiseres.