Selvbilde og identitet

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Delområder og det overordnede selvbildet

Å mestre henger sammen med det foregående perspektivet. Hvis vi mestrer, vil vi oppleve å bli verdsatt både i handlingen og som person. Mestring foregår på ulike områder av livet vårt, mens det som går på selve vår person ofte kalles det globale eller overordnede selvbildet. Andre begrep for dette kan være selvvurdering for vår forståelse av delområdene, og selvverd for det globale overordnede selvbildet. Dette perspektivet på selvbilde er brukt i Norge blant annet i en undersøkelse om selvbilde og livskvalitet for ungdom med fysiske funksjonshemminger.

Enkelt fortalt går det overordnede selvbilde på meg som person. Delområdene går på hvordan jeg opplever å mestre innenfor ulike områder av livet. Hvordan jeg vurderer min verdi som person, henger da sammen med både hvordan jeg opplever jeg lykkes på områder som for meg er viktige, men også direkte på om jeg opplever meg som verdifull uavhengig av hva jeg kan eller ikke kan.

Delområder som har vært brukt ovenfor ungdom er skolekompetanse, sosial aksept, atletisk kompetanse, utseende, romantisk appell og nære vennskap. For å skille mellom det globale selvbilde og delområder, kan vi tenke oss at det globale går på hvor tilfreds jeg er med meg selv som person, mens delområde utseende går på hvor tilfreds jeg er med hvordan jeg ser ut. Sentrale spørsmål i forhold til det globale eller overordnede selvbilde er om jeg opplever meg like bra som andre jeg kjenner, eller er jeg ofte skuffet over meg selv og ønsker jeg at jeg var enn annen. Det globale selvbilde går også på vår egenverdi som mennesker, at vi oppleves som verdifulle uavhengig av hva vi kan og ikke kan.

Det går an å tenke seg en annen inndeling av delområder enn det som har vært brukt for ungdom som er skoleelever. Området som har dreid seg om skolen, har for eksempel også vært inndelt i ulike delområder som hvor flink en er til å lese, skrive, eller mestre matematikk. Dagliglivet til en person med utviklingshemming kan ha en egen personlig inndeling i delområder som er tilpasset denne personens liv. Noen av delområdene vil være generelle, og områder som sosial aksept, atletisk kompetanse, utseende, romantisk appell, nære vennskap, vil være viktige for mennesker i alle livsfaser.

I stedet for skolekompetanse kan man likevel tenke seg en hverdagskompetanse med ulike delområder under dette igjen. Kanskje hvor flink man er til å lage mat, til å dekorere sitt hjem, til selvstendighet i eget hjem, til vask og rengjøring. Andre delområder kan også være arbeidsplass eller ulike fritidstilbud.

Ole Brumm effekten

«Du kjære, rare Ole Brumm» sa Robin, «jeg er så glad i deg!» «Det er jeg også» sa Ole Brumm»

A. A. Milne 1992, s. 116