Familien som ressurs

Hjemmebesøk eller bedriftsbesøk?

Et viktig moment i alle menneskers livskvalitet, er en god og positiv omgang med foreldre og søsken. Dette er et av de punktene som for mennesker med utviklingshemming ble bedre etter HVPU reformen. Det ble lettere for foreldre og familie å komme på besøk enn det var i en institusjon. Man blir ikke observert og får en mer privat sfære rundt besøket. Konsekvensen av dette er at personen med utviklingshemming blir mindre isolert og får større familietilknytning. Viktigheten av dette ser vi når eldre personer med utviklingshemming blir intervjuet om sine liv, hvor noen står frem og forteller at en av deres største sorger er liten eller ingen kontakt med familien.

Utfordringene knyttet til det å ha en privat sfære rundt et besøk, er likevel ikke over. Et viktig punkt for en familie i en besøkssituasjon, er hvorvidt besøket gir en følelse av å foregå på din arbeidsplass, eller i deres sønn eller datters hjem. Føler de at personalet ser på dem som inntrengere og en forstyrrelse i deres arbeidssituasjon?

I arbeid i en annens hjem blir det derfor viktig å tenke gjennom om organisering og rutiner utilsiktet og ubevisst fører til en så høy terskel for besøk at personen i hjemmet blir sosialt isolert.

Lei av 12 par clogs og ytterklær jeg ikke kjenner. Jeg vil besøke min egen datter, men føler meg som en inntrenger. Jeg er så lei at jeg vil henge en plakat på døren til Trudes leilighet; Du arbeider i Trudes hjem. Hun bor ikke på din arbeidsplass.