Konflikthåndtering

Foto: Tarik Browne

Hva er konflikt?

Konflikter er en naturlig del av samspillet mellom mennesker. De er en følge av at mennesker ønsker å stå for det de mener, og at det er spillerom for å gi uttrykk for ulike synspunkter. De kan være nedbrytende og lammende, men kan også medføre engasjement, vekst og forbedringer. Konflikter er derfor ikke gode eller dårlige i seg selv. Spørsmålet er hvordan man forholder seg til dem, og om de håndteres på en destruktiv eller konstruktiv måte.

Opplevelsen av å være i konflikt kan variere mye fra person til person. Når vi står midt opp i det selv blir ofte evnen til å reflektere og betrakte situasjonen kraftig redusert. Se gjerne på definisjonene en gang til og prøv å finne ut når du sist var i befatning med episoder som passer med definisjonene.

Ekeland involverer også begrepet bruk av makt i sin definisjon. I vårt samspill med brukere, pårørende og kolleger vil opplevelsen av bevisst eller ubevisst maktbruk vil være avgjørende for hvordan en konflikt utvikler seg.