Konflikthåndtering

Foto: PressOne

Konsekvenser av konflikt i hjelpeapparatet

Konflikter kan føre til at bruker blir skadelidende. Her er noen eksempler:

  • Personale vegrer seg for å jobbe med en bruker som har pårørende involvert i en konflikt med personalet
  • Fagpersoner som skal bistå med veiledning til personale kommer ikke i posisjon til å hjelpe, fordi personale og pårørende er så oppslukt av konflikten
  • Aktiviteter blir ikke igangsatt, ikke fordi det ikke er ressurser til det, men fordi man ikke blir enige om hvilke aktiviteter som er best for brukeren
  • En tjenesteyter som går av vakt gir ikke tilstrekkelig informasjon om bruker til den som overtar, fordi faglige uenigheter har ført til frykt for å bli utsatt for kritikk.

Det er ikke uvanlig at konflikter går utover nattesøvn, helse, familie- og arbeidsliv, både for pårørende og tjenesteyter. De tiltak hjelpeapparatet faktisk iverksetter for å bedre situasjonen, kan av og til bidra til å opprettholde eller forverre konfliktene. Tiltakene er ment å skulle dempe konflikten, men har ofte motsatt effekt og oppleves som en utestengelse fra de pårørendes side. Det kan for eksempel være:

  • Begrenset kommunikasjon og informasjon om brukeren
  • Nye formelle krav til kontakt mellom pårørende og ansatte, for eksempel at kontakten skal være skriftlig 
  • Involvering av ledernivå
  • Restriksjoner på besøk og samvær