Konflikthåndtering

Foto: Hanne Engelstoft Lund

Økt forståelse og oppmerksomhet

Forståelse for vanskelige roller og situasjoner er viktig. Både vi selv og de vi omgås handler ut ifra en sammenheng og er en del av et system. En person som normalt er rolig og vennlig, kan oppføre seg helt annerledes i en presset situasjon.

Tjenesteyters forståelse for den situasjon bruker og pårørende kan være i som følge av langvarige belastninger, kan være en god hjelp for å forstå et reaksjonsmønster hos pårørende, istedenfor bare å tenke på at vedkommende er en vanskelig person.

Forståelse gir større toleranse. Det er også enklere å finne gode samarbeidsløsninger hvis du tar utgangspunkt i at det er situasjonen og ikke personen som er vanskelig. Det er mindre vanskelig å endre roller og situasjoner enn å endre personer.

Her er to eksempler:

  • Hvis en mor er definert som en uberegnelig, hissig person, må hun endre temperament for å få en bedring. Det er vanskelig. Hvis man derimot ser på situasjonen og rollen hennes, hvor hun har mye bekymringer og liten innflytelse, er det enklere å endre situasjonen slik at hun i større grad blir hørt, og rollen hennes kan bli å være en ressursperson.
  • En far kommer med personlig kritikk av en nylig ansatt miljøterapeut. Den ansatte opplever dette som mistillit til seg, men finner dette vanskelig å akseptere fordi hun nettopp har begynt i jobben. På neste personalmøte blir dette tatt opp, og det blir pekt på far har vært i kontakt med mange før som etter hans vurdering ikke har klart å gi en tilfredsstillende omsorgssituasjon. Angrepene bør derfor ikke tas personlig selv om hans frustrasjon gjør at de uttrykkes personlig.

Som profesjonell part kan det være nødvendig å vise toleranse for oppførsel eller anklager som kan oppleves urimelig. Det kan også være verdifullt å se at samhandlingen kan ses i et større mønster av gjensidig innflytelse fra begge parters side. Å la være å gå inn på samme spor, og konsekvent forholde seg til sak, vil i mange tilfelle føre til at det ikke utvikler seg til konflikt.