Konflikthåndtering

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Språkbruk

Når parter i konflikt har en tendens til å legge skylden på hverandre for alt som har gått galt, kommer det også til uttrykk i språk og vendinger de bruker. Språket blir fort anklagende, og man tillegger den andre motiver man ikke egentlig har hold for. Istedenfor å snakke om egne ønsker og behov, snakker man om den andres tanker og handlinger, gjerne i generaliserende vendinger.

Det kan være formuleringer som:

«Du er ikke engang interessert i …»

«Du skal alltid/gjør aldri …»

Som profesjonell part er det viktig å være bevisst på hvilke uttrykksmåter som kan virke opptrappende på en konflikt. Det finnes andre uttrykksmåter hvor man fortsatt kan komme fram med sine følelser og synspunkter, men hvor man kan unngå at den andre parten straks kommer i forsvarsposisjon og lukker ørene.

En mor sier for eksempel:

«Det er ingen i denne boligen som bryr seg om hvordan sønnen min har det.»

Da kan du svare:

«Er du bekymret for om sønnen din får den omsorgen han trenger?»

Det viser at du har hørt hva hun har sagt og forstått at hun er bekymret. Det vil ofte i seg selv virke beroligende og betryggende.

Eller hvis en far sier:

«Personalet holder datteren min utenfor det sosiale fellesskapet.»

Da går det an å spørre:

«Hva mener du skal til for at hun skal føle seg mer inkludert og verdsatt?»

I tillegg til at du viser at du tar hans bekymring på alvor, får han bidra til å komme med løsninger. Det er også enklere å forholde seg til problemet når det blir konkretisert.