Stress og søvnvansker

Årsaker/risikofaktorer

Fjelltopp i tåke.Foto: Jack Seeds, Flickr (CC BY 2.0)

En rekke somatiske plager kan være årsak til søvnforstyrrelser i denne gruppen. Det er derfor viktig å utelukke dette. Både gastrointestinale vansker, slik som refluks og forstoppelse forekommer relativt hyppig i denne gruppen og kan påvirke søvnen. Vansker med ernæring er også vanlig i denne gruppen, slik som pica (spise uspiselige gjenstander). Plager i tilknytning til dette, eller mangeltilstander som følge at personen er selektiv i matveien, kan være årsak til søvnvansker. Smertetilstander eller at personen er hypersensorisk til lyder, lys med mere kan gjøre det vanskelig å sovne eller fører til oppvåkning om natten.

Psykologiske vansker kan være årsak til søvnforstyrrelser. Affektive lidelser som depresjon og mani påvirker ofte søvnen til personen.Også tilstander som psykose, hyperaktivitet og demens er av ulike grunner forbundet med søvnplager. Stemmehøring på kveldstid kan for eksempel gjøre at personen har mye angst i forbindelse med legging, eller det kan simpelthen forstyrre personen slik at han eller hun ikke får sove. Konsentrasjonsvansker, impulsivitet og kroppslig uro kan på likende måte gjøre innsovning vanskelig for en person med autisme og hyperaktivitet.

Høna eller egget. Også forhold ved autismetilstanden kan ha betydning. Søvnvansker hos personer med autisme kan føre til at de får mer symptomer på autisme. Det vil si at de kan bli mer autistiske en de egentlig er. Personer med autisme er ofte sårbare for stress. Dårlig søvn kan øke stressnivået og høyt stressnivå kan svekke søvnen. Dette kan føre til svekket funksjonsnivå ogat det blir vanskeligere å yte gode miljøterapeutiske tjenester. Stress som oppstår av dette kan forverre søvnen og dermed er man i en ond spiral. På et tidspunkt kan man begynne å lure på om det er dårlige tilpassede tjenester eller om det er søvnvansker som er årsak til situasjonen. I slike tilfaller har man ikke andre valg enn å tilpasse tjenestetilbudet til det behovet personen har. Når dette etter beste evne er gjort kan man utrede søvnvanskene.