Stress og søvnvansker

Behandling, intervensjon og tilrettelegging

Sovende katt.
Foto: Swong95765, Flickr (CC BY 2.0)

Det er vanlig å skille mellom nylig oppstått, akutte søvnforstyrrelser og søvnforstyrrelser som har vart i flere måneder eller år (kroniske). Den førstnevnte gruppen kan ha nytte av kortvarig behandling med sovemidler, også kalt hypnotika. Det vil her være snakk om 1-2 ukers behandling. Denne type medikamentell behandling gjør ikke noe med årsaken til søvnproblemene, men kan være nok til å snu en trend.

Langvarig bruk av slike medisiner kan opprettholde eller forverre søvnproblemene. En vanlig årsak til dette er at disse medikamentene er avhengighetsdannende. Derfor anbefales ikke hypnotika ved langvarige søvnproblemer. En rekke studier har vist at ikke-medikamentell behandling, slik som kognitiv atferdsterapi, er et langt mer effektivt behandlingsalternativ.