Stress og søvnvansker

Medikamentell behandling

Piller.Foto: Jamie, Flickr (CC BY 2.0)

De fleste studier som omhandler behandling av søvnproblemer hos personer med autisme har fokusert på medikamentell behandling med bruk av melatonin, det såkalte søvnhormonet. Det er funnet positive effekter av melatonin både på innsovning og total tid med søvn hos barn med autisme. Innsovningstiden har ved flere studier blitt redusert til om lag 20 minutter. Dette regnes for å være innenfor normalområde for innsovningstid. Det er også observert bedre dagtid fungering hos personen med autisme og redusert foreldrestress ved bruk av melatonin. Melatonin har få eller ingen bivirkninger og regnes for å være en trygg medikamentell behandling for søvnproblemer.

Andre typer medikamenter er også prøvd som behandling av søvnproblemer hos barn med autisme. Et eksempel på dette er medikamentet Risperdal, hvor man særlig har funnet positiv effekt på innsovningstiden. Det er imidlertid også observert en høy andel bivirkninger ved bruk av dette medikamentet og at den positive effekten er relativt kortvarig.