Stress og søvnvansker

Ikke-medikamentell behandling

Natur med fjell og sjø i bakgrunnen.
Foto: Barbara Walsh, Flickr (CC BY 2.0)

God søvn bygger generelt på tre grunnleggende forhold: oppbygget søvnbehov, god døgnrytme og gode vaner kvelds og nattetid. Dette omtales gjerne som søvnhygiene. Regelmessig mosjon er gunstig for å bygge opp søvnbehovet. Har man problemer med søvn bør man imidlertid ikke mosjonere de siste tre timer før leggetid. Man bør unngå å sove på dagtid. Hvis dette er vanskelig bør man sove mindre enn 20 minutter. At man ikke holder seg i sengen lengre enn forventet sovetid har også gunstig effekt på oppbygging av søvnbehov.

For å etablere eller opprettholde en god døgnrytme er det gunstig å stå opp til omtrent samme tid hver dag.

Eksponering for dagslys påvirker også døgnrytmen. Man bør derfor få minst 30 minutter med dagslys daglig og helst tidlig på morgningen. Man bør også unngå å utsette seg for sterkt lys dersom man må opp om natten. Gode vaner før legging innebærer å sørge for et passe temperert soverom som er mørkt og stille, ha forutsigbare rutiner i forbindelse med legging og å unngå koffein kveldstid.

Sove godt

(musikk, ingen tale)