Stress og søvnvansker

Leggerutiner

Et barn som sover.Foto: Paul Williams, Flickr (CC BY 2.0)

For personer med autisme er det viktig å sikre god søvnhygiene. For å få dette til kan det av og til være nødvendig å ta i bruk spesielle hjelpemidler eller teknikker som støtte for de spesielle behov personer med autisme ofte har. Særlig behovene for forutsigbarhet og oversikt er viktige å ivareta. Visuelle aktivitetsplaner knyttet til legging kan være nyttige hjelpemidler for både barnet og den voksne for å holde fast ved en strukturert leggerutine. Det kan også være gunstig å knytte oppstart av leggerutinen til en bestemt hendelse eller aktivitet på kvelden. Forutsigbare leggerutiner kan være med på å forebygge problematferd og raseriutbrudd i forbindelse med legging.

Gode leggerutiner bidrar til en gunstig innsovningsfase. Hva så hvis barnet våkner på natten? Da er man utenfor rammene av leggerutinen. Noen ganger kan fravær av rutine føre til at personen blir forvirret og urolig, noe som igjen kan føre til at vanskene med å sovne igjen forsterkes.

Å starte en ny søvnrutine, Supernanny

(Engelsk tale)