Stress og søvnvansker

Atferdsavtaler

Nattpass.
Nattpass

Bruk av belønning og såkalte atferdsavtaler har vist seg effektive ved oppvåkning på natt. Det vil si at man lager en avtale eller regel om hvordan denne situasjonen skal håndteres og hvis avtalen følges får personene belønning. Atferdsavtalen utformes ut i fra den enkeltes behov. Avhengig av personenes funksjonsnivå kan også her visuelle hjelpemidler være nyttige. Et eksempel på dette kan være nattpasset (se illustrasjon). I dette eksempletligger nattpasset tilgjengelig for personen på soverommet. Denne kan velge mellom tre ulike hendelser hvorpå personene følges tilbake til sengen. Man innfører med andre ord struktur og forutsigbarhet ved oppvåkning, noe som i seg selv kan forebygge oppvåkning i kommende netter. Hvis passet ikke benyttes kan personene få en bonusbelønning. Dette bør være noe som er mer attraktivt enn det som er tilgjengelig for personene ved oppvåkning nattetid.