Stress og søvnvansker

Gradvis tilvenning

Bro i tåke.
Foto: Mark Gunn, Flickr (CC BY 2.0)

Gradvis tilvenning innebærer at man på systematisk måte endrer en situasjon eller rutine fra det som er problematisk til det som er ønsket. Dette kan være effektivt ved for eksempel problemer med samsoving. Det vil si at barnet ikke sovner eller sover uten oppvåkning hvis en av foreldrene ikke er til stede i sengen eller på rommet. En gradvis avtrapping av samsoving kan være at man går fra å ligge i sengen til å sitte i sengen. Så sitte på gulvet eller ligge på madrass på gulvet og gradvis flytte seg ut av rommet. Hvor gradvis man må gjøre dette er individuelt.

Ved bruk av gradvis tilvenning kan man også flytte tidspunktet for legging. Dette kan gjøres ved at leggerutinene og legging starter på det tidspunktet som gir størst sjanse for at personen sovner, for deretter å gradvis starte leggingen tidligere og tidligere i retning av ønsket tidspunkt for legging. Også her er det individuelt hvor gradvis man må gå frem.