Stress og søvnvansker

Ignorering

Barn hopper i sengen.
Foto: Pawel Loj, Flickr (CC BY 2.0)

Ignorering av protester er en såkalt ekstinksjonsprosedyre der alle former for atferd hos personen som ikke er forenlig med soving blir ignorert. Hvis personen forlater sengen styres det tilbake i seng uten å bli snakket til, sett på eller på annen måte får oppmerksomhet. Dette regnes for å være den mest effektive tilnærmingen når det er problemer knyttet til grensesetting i leggesituasjon. Denne tilnærmingen kan imidlertid medføre og bør bare benyttes hvis dette kan håndteres på en hensiktsmessig måte.