Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper


Etikk

Person som sitter ute på en benk med en bok og ser mot kamera
Foto: Mikkel Eknes

Ved miljøbehandling hos personer med utviklingshemning er det nødvendig med en særlig vektlegging av etiske vurderinger og betraktninger. Mange mennesker med utviklingshemning er i liten grad i stand til å klage på eller gjøre motstand mot behandling de ikke ønsker.

Ved iverksetting av et mer omfattende og systematisk behandlingsopplegg bør også personens alder tas i betraktning. Dersom personen befinner seg i siste fase av livet, har slitt med psykiske plager svært lenge, har svekket nylæringsevne og ikke er behandlingsmotivert, bør tanken om omfattende behandlingsopplegg kanskje legges til side.

Personer med utviklingshemning er svært sårbare og mange er helt eller delvis prisgitt profesjonelle hjelpere i hverdagen. Det kan derfor ikke forventes at de kan ta ansvar for at bedring av egen helse skal vedvare. Det bør også diskuteres om det er nærpersoner eller personens behov for endring som er grunnen for ønske om behandling. Gode diskusjoner mellom familiemedlemmer og kvalifisert fagpersonell er nødvendig.