Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper


Miljøbehandling VS miljøarbeid

Gule smilefjes på fjærstreng
Foto:

Betegnelsen miljøbehandling brukes i dette e-læringskurset om samhandling og daglig oppfølging av utviklingshemmede med psykisk lidelse. Det er ett av kursets hovedbegreper. Miljøbehandling kan brukes synonymt med miljøterapi, som betyr det samme. Terapi er gresk og betyr opprinnelig ”å gjøre hel”, men brukes i dag om en rekke metoder innen psykisk helsevern, for eksempel psykoterapi, gestaltterapi og liknende.

Begrepet miljøarbeid brukes gjerne om daglig oppfølging av mennesker med utviklingshemning både i kommunale tjenester og i spesialisthelsetjenesten.

Miljøarbeid er et videre begrep og fanger ikke på samme måte opp det miljøterapeutiske arbeidet som knyttes til intervensjoner hvor siktemålet er å redusere symptomer på psykisk lidelse hos hovedpersonen, samt å gjenopprette ferdigheter som har vært svekket grunnet funksjonsfall.

Miljøarbeid knyttes gjerne til daglig oppfølging av mennesker med utviklingshemning, hvor siktemålet er økt grad av mestring og autonomi hos hovedpersonen.