Kunnskapsstatus og grunnleggende begreper


Psykometri

Foto; Eddi van W.
Foto: Eddi van W.

Psykometri er betegnelsen på kvantitative målemetoder innen psykologi og psykiatri. Psykometri omfatter metoder for utvikling og bruk av måleinstrumenter som psykologiske tester, intervjuskjemaer og observasjonsskalaer som søker å gi en systematisk og vitenskapelig fundert bedømmelse av kognisjon eller symptomer på psykisk lidelse.

Et kjent eksempel for evnevurdering er Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS). For utredning av psykiske lidelser benyttes blant annet M.I.N.I.

I utredning av psykisk lidelse hos mennesker med utviklingshemning er det en rekke ulike instrumenter som brukes. Flere av de mest brukte er oversatt til norsk.